Styregruppe

Styregruppen for Bedst mod West

Formålet med Landsbyklynger

Det overordnede formål med landsbyklynger er at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på landet. Derudover er ønsket, at borgere i flere landsbyer samarbejder, prioriterer og opstiller fælles langsigtede mål for hele klyngen i samarbejde med kommunen.

Landsbyklyngen Bedst mod West

I forlængelse af Åben Landsby i 2017 startede arbejdet med at etablere en landsbyklynge for Bork, Hemmet, Lyne og Sdr. Vium for alvor op. Et etableret styregruppe har siden arbejdet med at få samarbejdet godt i gang. Der er gennemført en borgerundersøgelse som er en god retningssnor for styregruppe om, hvad det er borgerne gerne vil. En ting som overskygger alle andre ønsker i undersøgelsen er en fælles kalender og fællesskab omkring arrangementer i klyngesamarbejdet. Det er præcis en af de andre punkter, som styregruppen arbejder målrettet på. Hjemmesiden er på vej op og stå, men det er en længere proces og det er vigtigt at alle hjælper til og bakker op om det.

Styregruppen har også afholdt Kick-off, hvor 120 borgere kom og gav deres input til, hvad vi skal med klyngesamarbejdet.

Styregruppen arbejder lige nu på at etablere klyngesamarbejdet som en formel forening.

Har du spørgsmål om indhold på siden, eller ønsker du at kunne lægge op i kalenderen eller administrer en forenings side m.m så kan du kontakte os.

( tlf. og mail kommer når de har godkendt at stå offentlig)

Bork: Randi Pedersen    randi729@hotmail.com 41444746
Bork: Lars Pedersen
Hemmet: Birgit Kjær     bgkjaer@gmail.com  40116783
Hemmet: Lisbeth Frich    frich5@mail.dk  51250866
Sdr. Vium: Aage Ottosen  aage.hviid.ottosen@gmail.com  21255519
Sdr. Vium: John F Jacobsen    john@m-ks.dk 30278860 eller aften 22548860
Lyne: Klaus Korsholm

Ringkøbing Skjern Kommune: Lotte Finnerup  lotte.finnerup@rksk.dk