Bestyrelse 2019

Bestyrelse for Bedst mod West

Formand:
Klaus Korsholm (Lyne) 25306884  klklyne@gmail.com

Næstformand:
John F Jacobsen (Sdr. Vium) 30278860 / 22548860 john@m-ks.dk

Kasserer:
Randi Pedersen (Bork) 41444746  randi729@hotmail.com

Sekretær:
Louise Hvelplund (Lyne) 28802234 t.l.hvelplund@bbsyd.dk

Birgitte Vestergaard (Hemmet) 23670722  birgittevj@gmail.com

Marcus Ottosen (Sdr. Vium) 52191519  marcus.h.ottosen@gmail.com

Jens Mortensen (Lyne) 23115124  jensmortensen@gmail.com

Suppleant:
Aage Ottosen (Sdr. Vium) 21255519 aage.hviid.ottosen@gmail.com

Øverst fra venstre: Jens – Birgitte – Marcus – Klaus
Nederst fra venstre: John – Randi – Louise

Kommunikation:
Fra bestyrelsen der kan kontaktes vedrørende hjemmesiden og kalender samt Facebook.
John F Jacobsen – Aage Ottosen – Randi Pedersen

Ungegruppen:
Marcus Ottosen – Jens Mortensen

Stier og Transport:
Aage Ottosen – Jens Mortensen

Integration:
Louise Hvelplund

 

Formålet med Landsbyklynger

Det overordnede formål med landsbyklynger er at understøtte nye samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på landet. Derudover er ønsket, at borgere i flere landsbyer samarbejder, prioriterer og opstiller fælles langsigtede mål for hele klyngen i samarbejde med kommunen.

Har du spørgsmål til indhold på siden eller ønsker du at kunne lægge op i kalenderen eller administrere en forenings side mm. så kan du kontakte kommunikationsgruppen.

34340 Strateginotat_Bedst mod West_21x21cm_korr3